top of page

KLC BENGAL 7

OWNER

YOSHIHIKO MURASE

SAIL #

JPN 4321

BOW #

OVERSEAS

CLUB

LAGUNA MARINA YC

LOA

16.49m

DRAFT

3.53m

BEAM

4.41m

TYPE

HUMPHREYS 54

NATION

JAPAN

CSR

2016

CREW

ROLEX CHINA SEA RACE 2016

Yoichi Ito, Haruhiko Mori, Yoshihiko Murase, Takeshi Hara, Fuminori Furukawa, Yukihiko Arakawa, Norio Igei, Umihiko Arakawa, Takahiro Ishihara, Yutaka Takagi, Yasuyuki Hirano, Tatsumi Nakasai, Yoichi Yabe

bottom of page